PHẦN MỀM QUẢN LÝ ATP.COM 4

Kính thưa Quý khách hàng!
Cùng với sự thay đổi và phát triển của các dòng tủ của Binder, đặc biệt là tủ vi khí hậu.
Binder GmbH đã cho ra đời bản update lớn nhất cho phần mềm ATP.COM, được mang tên là: APT-COM 4, bao gồm 3 phiên bản với các thay đổi quan trọng như sau:APT-COM™ 4 BASIC edition
 • Quản lý 5 tủ kết nối đồng thời
 • Quản lý nhật ký (tạo, xóa, lưu trữ)
 • Đưa ra tài liệu về các giá trị đo được
 • Cho cái nhìn tổng quan về vị trí các tủ theo sơ đồ hoặc dạng bảng
 • Graphical presentation of measured values
 • Graphical/numerical program editor
 • Manual export of measured values (CSV/PDF file)
 • Multilingual user interface (German, English, French, Spanish, Italian)
 • Optional program execution via APT-COM™
 • Timer function
 • Import of data from APT-COM™ 3

APT-COM™ 4 PROFESSIONAL edition
All the same functions as the BASIC edition and:
 • Administration of up to 100 connected units at the same time
 • Central overview of all units in a room plan
 • Email-based alarm system
 • Web server for displaying results
 • User administration for multiple users and authorizations
 • Automatic, time-managed export of measured values
 • Reports for further processing/archiving
 • Automatic/manual backup and recovery
APT-COM™ 4 GLP edition
All the same functions as the PROFESSIONAL edition and:
 • Can be validated according to 21 CFR Part 11 including validation documents
 • Documentation of measured values in a tamper-proof file in accordance with GLP/GMP guidelines on audit trails
 • Electronic signatures


Quý khách hàng có thể tìm hiểu chi tiết Tại đây

ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM
--------------------------------------------
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Product Manager
Cell: 0964 77 30 76
Email: bindervietnam@outlook.com
Skype: thinh.tqt

Website: www.binder-vietnam.info


EmoticonEmoticon