Bơm Chân Không Cho Tủ Binder


BƠM CHÂN KHÔNG CHO TỦ SẤY CHÂN KHÔNG BINDER

Để sử dụng được tủ sấy chân không của Binder, cần có 1 bơm chân không phù hợp với từng yêu cầu của khách hàng.
Cùng với sự ra mắt Tủ sấy chân không thế hệ mới, Binder cũng cho ra đời 2 loại bơm chân không là VAP 1 và VAP 2
Chi tiết như sau:
Vacuum module with vacuum pump VAP 1
Bơm chân không VAP 1 với module chân không
Code order: 8012-1958
Chemical membrane pump with nominal pumping speed of 2.0 m³/h, final pressure 7 mbar, ATEX conformity: II 3G IIC T3 X (only for interior, areas coming in contact with media), including all necessary parts for vacuum connection
230 V / 50-60 Hz
-      Bơm với màng lọc hóa chất, lưu lượng 2.0 m3/h
-      Áp suất cuối 7 mbar theo ATEX: II 3G IIC T3 X
-      Bao gồm các phụ kiện cần thiết để kết nối với tủ sấy chân không Binder
-      Nguồn cấp: 230V/50-60Hz


Vacuum module with vacuum pump VAP 2,
Bơm chân không VAP 2 với module chân không
Code order: 8012-1964
Chemical membrane pump with nominal pumping speed of 4.0 m³/h, final pressure 1.8 mbar, ATEX conformity: II 3G IIC T3 X (only for interior, areas coming in contact with media) 230 V / 50-60 Hz
-      Bơm với màng lọc hóa chất, lưu lượng 4.0 m3/h
-      Áp suất cuối 1.8 mbar theo ATEX: II 3G IIC T3 X
-      Bao gồm các phụ kiện cần thiết để kết nối với tủ sấy chân không Binder
-      Nguồn cấp: 230V/50-60Hz
 
Hình ảnh: Bơm chân không đi kèm với modun chân không
Dưới đây là các tùy chọn riêng rẻ:
Vacuum pump connection kit,
Code: 8012-0146
for vacuum pump VAP1 and VAP2; consisting of aluminum clamping ring, universal centering ring, small flange with hose nozzle, (2.5 m) rubber hose and 2 hose clamps

Vacuum pump VAP 1, code: 5013-0217
Chemical membrane pump with nominal pumping speed 2.0 m³/h, final pressure 7 mbar, ATEX conformity: II 3G IIC T3 X (only for interior, areas coming in contact with media)

Vacuum pump VAP 2, code: 5013-0218
Chemical membrane pump with nominal pumping speed 4,0 m³/h, final pressure 1.8 mbar, ATEX conformity: II 3G IIC T3 X (only for interior, areas coming in contact with media)


Mọi chi tiết về sản phẩm, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BINDER TẠI VIỆT NAM


TRƯƠNG QUANG THỊNH
Product Manager
Cell: 0964 77 30 76
Skype: thinh.tqt


EmoticonEmoticon