Hiển thị các bài đăng có nhãn TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC. Hiển thị tất cả bài đăng

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC MODEL: BF260

TỦ ẤM BINDER - ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
MODEL: BF260
Hãng sản xuất: BINDER – Đức
Thông số kỹ thuật tủ ấm Binder
-        Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ phòng +70C – 100oC
-        Thể tích: 257L
-        Độ đồng nhất nhiệt độ ở 37°C: ± 0.3K
-        Độ dao động nhiệt độ ở 37°C: ± 0.1K
-        Thời gian gia nhiệt lên 37oC: 12 phút
-        Thời gian phục hồi nhiệt độ ở 37oC sau mở cửa 30s: 5 phút
-        Kích thước ngoài W x H x D: 810 x 965 x 760mm
-        Kích thước trong W x H x D: 650 x 780 x 510mm
-        Trọng lượng tối đa của 1 giá: 30 kg
-        Điện năng cung cấp: 230V/50-60Hz
Công suất danh nghĩa: 900W
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM
--------------------------------------------
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Product Manager
Cell: 0964 77 30 76
Email: bindervietnam@outlook.com
Skype: thinh.tqt
Website: www.binder-vietnam.info

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC MODEL: BF115

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
MODEL: BF115
Hãng sản xuất: BINDER – Đức
-        Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ phòng +5oC – 100oC
-        Thể tích: 114L
-        Độ đồng nhất nhiệt độ ở 37°C: ± 0.3K
-        Độ dao động nhiệt độ ở 37°C: ± 0.1K
-        Thời gian gia nhiệt lên 37oC: 8 phút
-        Thời gian phục hồi nhiệt độ ở 37oC sau mở cửa 30s: 5 phút
-        Kích thước ngoài W x H x D: 710 x 735 x 605mm
-        Kích thước trong W x H x D: 550 x 550 x 380mm
-        Khối lượng thiết bị: 54 kg
-        Trọng lượng tối đa của 1 giá: 20 kg
-        Điện năng cung cấp: 230V/50-60Hz

-        Công suất danh nghĩa: 400W


ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM
--------------------------------------------
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Product Manager
Cell: 0964 77 30 76
Email: bindervietnam@outlook.com
Skype: thinh.tqt
Website: www.binder-vietnam.info

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC MODEL-BF56

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

Hãng sản xuất: BINDER – Đức
MODEL: BF56
-        Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ phòng +7oC – 100oC
-        Thể tích: 59L
-        Độ đồng nhất nhiệt độ ở 37°C: ± 0.3 K
-        Độ dao động nhiệt độ ở 37°C: ± 0.1K
-        Thời gian gia nhiệt lên 37oC: 8 phút
-        Thời gian phục hồi nhiệt độ ở 37oC sau mở cửa 30s: 5 phút
-        Kích thước trong W x H x D: 400 x 440 x 340mm
-        Kích thước ngoài W x H x D: 560 x 625 x 565mm
-        Khối lượng thiết bị: 38 kg
-        Trọng lượng tối đa của 1 giá: 15 kg
-        Điện năng cung cấp: 230V/50-60Hz
-        Công suất danh nghĩa: 400W


ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM
--------------------------------------------
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Product Manager
Cell: 0964 77 30 76
Email: bindervietnam@outlook.com
Skype: thinh.tqt
Website: www.binder-vietnam.info