Hiển thị các bài đăng có nhãn tu-am-doi-luu-cuong-buc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tu-am-doi-luu-cuong-buc. Hiển thị tất cả bài đăng

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC MODEL: BF260

TỦ ẤM BINDER - ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
MODEL: BF260
Hãng sản xuất: BINDER – Đức
Thông số kỹ thuật tủ ấm Binder
-        Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ phòng +70C – 100oC
-        Thể tích: 257L
-        Độ đồng nhất nhiệt độ ở 37°C: ± 0.3K
-        Độ dao động nhiệt độ ở 37°C: ± 0.1K
-        Thời gian gia nhiệt lên 37oC: 12 phút
-        Thời gian phục hồi nhiệt độ ở 37oC sau mở cửa 30s: 5 phút
-        Kích thước ngoài W x H x D: 810 x 965 x 760mm
-        Kích thước trong W x H x D: 650 x 780 x 510mm
-        Trọng lượng tối đa của 1 giá: 30 kg
-        Điện năng cung cấp: 230V/50-60Hz
Công suất danh nghĩa: 900W
ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM
--------------------------------------------
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Product Manager
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(028)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Email: quangthinh@hoaviet.vn – bindervietnam@outlook.com
Skype: thinh.tqt

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC MODEL: BF115

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
MODEL: BF115
Hãng sản xuất: BINDER – Đức
-        Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ phòng +5oC – 100oC
-        Thể tích: 114L
-        Độ đồng nhất nhiệt độ ở 37°C: ± 0.3K
-        Độ dao động nhiệt độ ở 37°C: ± 0.1K
-        Thời gian gia nhiệt lên 37oC: 8 phút
-        Thời gian phục hồi nhiệt độ ở 37oC sau mở cửa 30s: 5 phút
-        Kích thước ngoài W x H x D: 710 x 735 x 605mm
-        Kích thước trong W x H x D: 550 x 550 x 380mm
-        Khối lượng thiết bị: 54 kg
-        Trọng lượng tối đa của 1 giá: 20 kg
-        Điện năng cung cấp: 230V/50-60Hz

-        Công suất danh nghĩa: 400W


ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM
--------------------------------------------
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Product Manager
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(028)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Email: quangthinh@hoaviet.vn – bindervietnam@outlook.com
Skype: thinh.tqt

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC MODEL-BF56

TỦ ẤM ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC

Hãng sản xuất: BINDER – Đức
MODEL: BF56
-        Khoảng nhiệt độ: nhiệt độ phòng +7oC – 100oC
-        Thể tích: 59L
-        Độ đồng nhất nhiệt độ ở 37°C: ± 0.3 K
-        Độ dao động nhiệt độ ở 37°C: ± 0.1K
-        Thời gian gia nhiệt lên 37oC: 8 phút
-        Thời gian phục hồi nhiệt độ ở 37oC sau mở cửa 30s: 5 phút
-        Kích thước trong W x H x D: 400 x 440 x 340mm
-        Kích thước ngoài W x H x D: 560 x 625 x 565mm
-        Khối lượng thiết bị: 38 kg
-        Trọng lượng tối đa của 1 giá: 15 kg
-        Điện năng cung cấp: 230V/50-60Hz
-        Công suất danh nghĩa: 400W


ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC BINDER TẠI VIỆT NAM
--------------------------------------------
TRƯƠNG QUANG THỊNH (Mr.)
Product Manager
Cell: 0906.711.377
Tel: +84-(028)-39 789 666 / 39 789 777 / 39 789 888  (Ext: 123)
Email: quangthinh@hoaviet.vn – bindervietnam@outlook.com
Skype: thinh.tqt